Tajemství BIBLE,
které zatřese nebem i zemí

Ptáte se, co je vytržení? 
Je to událost, při které všechny oddané křesťany 
vezme Ježíš do nebeských příbytků. 
Přesně tak, jak to zaslíbil. 
Tato kniha otevřeně mluví o věcech, 
které přijdou na svět. Nemá však vyděsit. 
Má potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. 
Je knihou naděje. Bůh zachrání své děti před největším soužením, jaké svět poznal. 
Do příchodu Krista svět ovládne síla, o které prorok Daniel napsal, že podupe, pozře a rozdrtí celou zemi. Co se děje okolo nás, je pouze začátek toho, 
co na svět ještě přijde. Řešení je pro lidstvo nepřijatelné. Velmi hlasitě křičí, že svého Stvořitele respektovat nebude. 
Ale On odpovídá: 
„Mlčel jsem od věku. Byl jsem potichu, 
jakoby jsem byl hluchý a němý, přemáhal jsem se. 
Nyní však slibuji: Já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, 
ale i nebem.“ Noe tehdy poslechl Boha a postavil koráb. 
A co my dnes?

Obsah knihy

Ukázka z knihy 1

Ukázka z knihy 2

Sergej Miháľ

Autor je eschatolog a evangelista.

 

Od svého mládí káže evangelium Ježíše Krista. Jako laický kazatel Bible působil už v bývalém Československu. V porevolučním období byl mnoho let pastorem mladých křesťanů v Košicích. Před několika lety zaměřil svoji pozornost na biblická znamení, díky kterým začal psát o „vytržení Církve a velkém soužení světa.“ V současnosti k tomuto tématu na základě proroctví Bible vyučuje.

Na emailové adřese:

sergej.mihal@gmail.com je možné dohodnout přednášky na území Čech, Moravy a Slovenska. Nevyhýbá se žádnému společenství a nedělá mezi nimi rozdíly. Je otevřený navštívit každou komunitu, kde je hlad po pravdách Svatého Písma.

Rozhovor o vytržení s autorem knihy „Vytržení“ Sergejem Mihálem na:

Youtube: Seriál o vytržení