Formát B5, měkká vazba, 199 stran

Příchod Syna člověka

Pokračování knihy vytržení
Na vydání spolupracovali:
Jazyková redakce – slovenská: Eva HACKENBERG
Jazyková redakce – česká: Pavlína OBEŠLOVÁ
Odborná spolupráce: Petr OTEVŘIL, Jiří ZMOŽEK
Obálka: Claudia JUTKOVÁ, Diana MATLÁKOVÁ
Layout, grafické zpracování a sazba: Claudia JUTKOVÁ
Technická podpora: Tomi Jutka, Oliver ČAJKA, David MADÁČ
Tisk: ALFA PRINT, s.r.o., Martin

Použité obrázky: Internet
Použité biblické citáty: roháčků překlad, druhé revidované vydání z roku 1969

První vydání, 2019.
ISBN 978-80-570-0645-9

Copyright © 2019 Sergej Mihal

image

Obsah knihy